Úvod

INVENTIA je spojením tradice a zkušeností plynoucích z vazeb k Akademii věd České Republiky, progresivních trendů vyvinutých v partnerství s Technology Catalysts International Corp. a Laves Chemie GmbH, a dynamického kolektivu odborníků v oboru průmyslového vlastnictví.

Mezi dlouhodobé klienty společnosti INVENTIA patří zejména ústavy Akademie věd ČR, přední české univerzity, výzkumné instituce a významné české i zahraniční podniky.

Portfolio služeb INVENTIA je zaměřeno na všechny stěžejní oblasti ochrany a komercializace průmyslového vlastnictví. INVENTIA poskytuje klientům podporu ve všech fázích existence jejich průmyslového vlastnictví a zajišťuje jeho komplexní ochranu, zprostředkovává obchodní kontakty a připravuje dokumentaci pro využití a komercializaci průmyslového vlastnictví.

Patentoví zástupci společnosti INVENTIA s.r.o. jsou oprávněni zastupovat klienty v řízeních před českým Úřadem průmyslového vlastnictví, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a Evropským patentovým úřadem (EPO). Společníci společnosti INVENTIA s.r.o. a členové týmu jsou členy významných mezinárodních společností zaměřených na průmyslové vlastnictví LES, AIPPI a ECTA.