INVENTIA s.r.o. je patentová a známková kancelář, která působí na českém trhu již od roku 1993 a patří mezi špičky v oboru průmyslového vlastnictví s dlouhodobými zkušenostmi a vynikající profesionální reputací.

Poskytujeme služby patentového zástupce v oblasti patentů, užitných vzorů, ochranných známek a průmyslových vzorů, a dále poradenství při licencování, komercializaci a převodech průmyslových práv v České republice i zahraničí, při úpravách vztahů účastníků výzkumně-vývojových spoluprací a spolumajitelů průmyslového vlastnictví.

Proč si vybrat společnost INVENTIA s.r.o.:

  • téměř čtvrt století tradice a zkušeností
  • v našem týmu je jeden z prvních zástupců v ČR, který úspěšně složil kvalifikační zkoušku na evropského patentového zástupce (EQE)
  • zajištění všech oblastí ochrany průmyslového vlastnictví
  • rozsáhlá síť kontaktů mezi zahraničními patentovými zástupci
  • vynikající jazyková vybavenost
  • osobní a empatický přístup
  • dynamický kolektiv s touhou uspět, který si váží tradičních hodnot, ale je zároveň otevřený novým myšlenkám a inovacím

Náš tým tvoří odborníci v technických oborech (se zaměřením na chemii, biotechnologii, farmacii, zemědělství, fyziku, mechaniku a elektromechaniku, automobilový průmysl i počítačem realizované vynálezy) i v oblasti práva. Díky takto různorodému zaměření jednotlivých členů jsme schopni poskytovat komplexní služby v oblasti průmyslového vlastnictví.

Kateřina Hartvichová, vedoucí patentového oddělení INVENTIA s.r.o. je doporučována v publikaci IAM1000 The World´s Leading Patent Professionals, edition 2017, jako “pravděpodobně nejlepší patentový zástupce na současném trhu”.

Naši patentoví zástupci jsou oprávněni zastupovat klienty v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) i Evropským patentovým úřadem (EPO).

Jsme členy významných mezinárodních sdružení zaměřených na průmyslové vlastnictví LES, ECTA a AIPPI. Tyto platformy slouží k pravidelnému setkávání profesionálů z oboru z celého světa a neustálému prohlubování znalostí a rozšiřování kontaktů v zahraničí. Spolupracujeme s širokou sítí zahraničních patentových zástupců v desítkách zemí světa, jejichž prostřednictvím přímo koordinujeme řízení o patentech, ochranných známkách i designech našich klientů v zahraničí.

INVENTIA s.r.o. je spolehlivým partnerem, který vás provede světem průmyslového vlastnictví. Neváhejte nás proto kontaktovat.