Upozornění: RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI INVENTIA s.r.o. – SLUŽBY PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE JSOU PŘEVEDENY NA HARBER IP s.r.o.

Po mnoha letech úspěšného působení v oblasti duševního vlastnictví se INVENTIA s.r.o. rozhodla provést restrukturalizaci a převést činnost patentových zástupců v oblasti patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů, včetně poradenství při komercializaci a transferu technologií, na novou společnost.

Od 1. března 2018 proto bude služby patentových zástupců poskytovat společnost HARBER IP s.r.o., se sídlem Na bělidle 64/3, Praha 5 – Smíchov, IČO 06735932, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 286821, jejímiž zakladatelkami a jednatelkami jsou RNDr. Kateřina Hartvichová and Ingrid Beránková Ambruzová, LL.M.

Pro služby patentových zástupců v oblasti patentů, ochranných známek a průmyslových vzorů navštivte www.harber-ip.cz.