INVENTIA s.r.o.

INVENTIA s.r.o. vznikla v roce 1993 jako společný projekt českých odborníků zkušených v oblasti s transferu technologií v Akademii věd ČR a manažerů poradenských společností orientovaných na chemický a farmaceutický průmysl – Technology Catalysts International Corp. (USA) a Laves Chemie GmbH (Německo).

Zakládajícími partnery byli:

INVENTIA sehrála klíčovou roli při zakládání české národní skupiny celosvětové organizace Licensing Executives Society (LES) sdružující profesionály, kteří se aktivně zabývají komerčním využitím duševního vlastnictví, jeho transfery, licencováním a managementem – Licensing Executives Society Česká republika (dnes Licensing Executives Society Česká republika a Slovensko). První prezidentkou LES ČR se v roce 1995 stala Ing. Jana Kühnlová. INVENTIA s.r.o. se poté aktivně podílela na organizaci několika konferencí LES ČR v České republice, a členové týmu v různých obdobích působili jako prezidenti LES ČR a dodnes jsou členy řídící rady.

INVENTIA vždy úzce spolupracovala se soukromou i akademickou sférou. Mezi naše klienty patří řada ústavů Akademie věd ČR i přední české univerzity, jejichž vynálezy pomáháme patentovat a licencovat či jinak komercializovat. Na straně teoretické se věnujeme školení akademických pracovníků v oblasti správné ochrany průmyslového vlastnictví a vhodných postupů při komercializaci.

Mezi naše klienty dále patří podniky i jednotlivci, jimž pomáháme spravovat a zhodnocovat jejich průmyslové vlastnictví, ať již jde o ochranu značky, designu výrobku nebo technických řešení a know-how.