Ing. Jana Kühnlová

Jana Kühnlová je ředitelkou a jednatelkou společnosti INVENTIA s.r.o. a patří mezi její zakládající společníky.

Členství v odborných organizacích a další zájmy v oboru:

Jana je členkou profesního sdružení Licensing Executives Society, a byla zakládající členkou a první prezidentkou české národní skupiny této organizace, Licensing Executives Society Česká republika.

Kromě výše uvedených činností rovněž pravidelně přednášela o různých aspektech ochrany a komercializace průmyslového vlastnictví na konferencích a v rámci vzdělávacích programů pro vědecké pracovníky výzkumných institucí v České republice.

Vzdělání a kvalifikace:

Jana vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor zahraniční obchod, a absolvovala četné specializační kurzy z oblasti transferu technologií pořádané domácími i zahraničními institucemi.

Jazykové znalosti:

Aktivně ovládá němčinu, ruštinu a srbochorvatštinu.

Kontakt:

kuhnlova@inventia.cz