Ing. Vladimíra Husáková, MBA

Vladimíra Husáková je jednatelkou společnosti INVENTIA s.r.o. a patří mezi její zakládající společníky. Vladimíra je také český patentový zástupce a evropský patentový zástupce.

Členství v odborných organizacích a další zájmy v oboru:

Vladimíra je členkou Komory patentových zástupců, Komory evropských patentových zástupců a sdružení MENSA. Je také členkou profesního sdružení Licensing Executives Society, byla zakládající členkou a později i prezidentkou české národní skupiny této organizace, Licensing Executives Society Česká republika.

Vzdělání a kvalifikace:

Vladimíra vystudovala České vysoké učení technické v Praze, obor elektrotechnologie, a postgraduálně získala titul MBA na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Sedm let pracovala ve výzkumném ústavu British Post Office (telekomunikace) ve Velké Británii a 6 měsíců působila jako asistent na Jundi Shapur Univerzity, Ahvaz, Írán.

Jazykové znalosti:

Aktivně ovládá angličtinu.

Kontakt:

husakova@inventia.cz